Regulamin

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy regulamin Nostalgii w Gąskach:

 

 1. Doba pobytowa  trwa od godziny 14.00 do 10.00 dnia następnego.
 2. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00. W przypadku jej nie przestrzegania właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.
 3. W pokojach oraz obiektach ośrodka obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 4. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
 5. Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno. 
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 7. Pozostałe należności za pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować w dniu przyjazdu.
 8. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich tylko za zgodą i wiedzą właściciela.
 9. Nostalgia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody lub kradzież ruchomości na terenie parkingu, pokoi oraz obiektach ośrodka. 
 10. Nie przyjmujemy zwierząt domowych. 
 11. Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod opieką  osób dorosłych.
 12. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu
 13. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.
 14. Nostalgia nie wyraża zgody na korzystanie w pokojach, obiektach ośrodka z  własnych urządzeń elektrycznych lub gazowych (np. kuchenki , podgrzewacze, grzejniki, piekarniki ) 
 15. Nostalgia nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV oraz Wi- Fi  spowodowanych działaniem siły wyższej.

 

NOSTALGIA w Gąskach nad Bałtykiem

ul.Nadbrzeżna 81E, 76-034 Gąski

tel.+48 505 396 404

e-mail:biuro@gaski-nostalgia.pl